કોલેટ્સ ચક સેટ્સ ટેપીંગ

 • ઇલેક્ટ્રિક ટેપીંગ મશીનો માટે કોલેટ્સ ચક સેટ્સ ટેપીંગ

  ઇલેક્ટ્રિક ટેપીંગ મશીનો માટે કોલેટ્સ ચક સેટ્સ ટેપીંગ

  આ એકમમાં ચક અને ટેપ કોલેટનો સમાવેશ થાય છે.
  ચકે થ્રેડ પિચ માટે વળતર આપતું ઉપકરણ ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે.
  ત્યાં બે અલગ-અલગ ટેપ કોલેટ્સ છે, એક ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન સાથે અને એક વિના.
  ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન સાથે ટેપ કોલેટનો ઉપયોગ કરતી વખતે, પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ ટેપ-બ્રેક ટાળવા માટે આપમેળે રીલીઝ થઈ શકે છે. ફક્ત નટ્સને સમાયોજિત કરો અને તમે ઝડપથી અને સગવડતાથી અલગ રીલીઝ ટોર્ક મેળવી શકો છો.